Apie projektą

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. MIP-062/2014).

Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas

Projekto vadovė:  prof. habil. dr. Aurelija Usonienė

Projekto vykdymo terminai: 2014 m. – 2016 m.

Projektas skirtas dar nepakankamai ištirtoms lietuvių kalboje konceptualaus epistemiškumo (angl. epistemicity) domeno kategorijoms, modalumui ir evidencialumui ir nuo jų neatsiejamiems pragmatikalizacijos, adverbializacijos ir (inter)subjektyvumo reiškiniams tirti. Tai – sinchroninis bei diachroninis tekstynais ir senaisiais lietuvių kalbos tekstais paremtas tyrimas. Naudojamasi Lietuvių mokslo kalbos tekstyno (CorALit), Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno ir lygiagretaus ParaCorpA→LT→A tekstyno (Usonienė, Šolienė 2012) duomenimis, taip pat elektroninėmis senųjų lietuvių kalbos raštų (XVI-XVII a.) konkordansijomis, sudarytomis Lietuvių kalbos instituto,  pačiais senaisiais raštais.
Svarbiausias šio projekto tikslas – ištirti ir aprašyti modalumo (episteminio ir neepisteminio), inferencinio (percepcinio ir konceptualiojo) bei netiesioginio perpasakoto evidencialumo raiškos ypatumus ir jų turinio apimtį dabartinėje ir senojoje lietuvių kalboje, atskleisti šių vienetų reikšmės raidos sąsajas su (inter)subjektyvinimo ir pragmatikalizacijos procesais.

Jei pageidaujate daugiau informacijos apie projektą ar norite susisiekti, prašome rašyti į el. paštą aurelia@usonis.lt