dr. Audronė Šolienė

audrone soliene

VU Filologijos fakultetas
Anglų filologijos katedra
Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius
(+370 5) 2687 228
E-mail: audrone.soliene@gmail.com
Tinklapis

2008 m. rugsėjo – 2009 m. liepos mėn. Audronė Šolienė stažavo Gramatikos ir tipologijos centre Antverpeno universitete (Belgija), šios stažuotės metu bendradarbiavo su pasaulyje žymiais modalumo specialistais prof. Johanu van der Auwera, Tanja Mortelmans ir Jan Nuyts’u.

2005 m. lapkričio mėn. – 2009 m. lapkričio mėn. studijavo doktorantūroje Vilniaus universitete. 2013 m. apgynė disertaciją tema „Episteminio modalumo ekvivalentiškumo parametrai lietuvių ir anglų kalbose“. Disertacijoje, remiantis van der Auweros, Schalley ir Nuytso (2005) tyrimo modeliu, bandoma nustatyti, kokia episteminio modalumo (episteminio galimumo ir būtinumo) raiškos strategija – modalinių pagalbinių veiksmažodžių ar prieveiksmių (angl. auxiliary– adverb strategy) – vyrauja lietuvių ir anglų kalbose (van der Auwera, Schalley, Nuyts 2005).