prof. habil. dr. Aurelija Usonienė

aurelia-usoniene

VU Filologijos fakultetas
Anglų filologijos katedra
Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius
(+370 5) 2687 228
E-mail: aurelia@usonis.lt
Tinklapis

Projekto vadovė koordinavo ne vieną sėkmingai įvykdytą mokslinį projektą.  Tai Lietuvių mokslo kalbos tekstyno sukūrimo darbai, autoriaus pozicijos tyrimas lietuvių akademiniame diskurse, dabar dalyvauja tarptautiniame mokslo tiriamajame projekte. Didesnė dalis jos publikacijų, pasirodžiusių Lietuvos ir tarptautiniuose mokslo leidiniuose yra kontrastyviniai modalumo ir evidencialumo bei veiksmažodžių komplementacijos tyrimai, atlikti taikant tekstynų lingvistikos metodiką.

Aurelija Usonienė intensyviai ir produktyviai dirba, o savo rezultatus kasmet pristato prestižinėse tarptautinėse konferencijose. Kartu su gerai žinoma lingviste iš Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto profesore Nicole Nau ir VDU profesore Ineta Dabašinskiene redagavo 2012 m. Cambridge Scholars Publishing išleistą tarptautiškai recenzuotą mokslinių straipsnių rinkinį Multiple perspectives in linguistic research on Baltic languages. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

2007 m. – 2010 m. koordinavo vieną iš tarpdisciplininio projekto „Taikomųjų uždavinių tyrimai ir realizavimas naudojant grid technologijas (GridTechno)” (vadovas Matematikos ir informatikos fakulteto prof. Algimantas Juozapavičius) uždavinių. Buvo sukurtas Lietuvių mokslo kalbos tekstynas (Corpus Academicum Lithuanicum – CorALit).

Nuo 2010 m vadovauja biudžetinei VU Filologijos fakulteto  mokslo tiriamųjų darbų temai: Germanų, romanų ir baltų kalbų tyrimai, kurios tikslas – germanų ir baltų kalbų gramatinės, leksinės ir semantinės struktūros ypatumų analizė: empirika ir teorija. 2009 m. – 2011 m. vadovavo Lietuvos mokslo tarybos finansuojamam nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos projektui Nr 79 (LIT-1-14): „Lietuvių kalbotyra lingvistinėje Europos erdvėje: tarptautinė Societas Linguistica Europaea (SLE) konferencija“. 2010 m. – 2011 m.  vadovavo Lietuvos mokslo tarybos finansuojamam nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos II-jo kvietimo projektui Nr. LIT-2-34: „Lietuvių akademinio diskurso tyrinėjimai: autoriaus pozicijos raiška ir turinys”.

2012 m. – 2014 m. ji dalyvauja tarptautiniame mokslo tiriamajame projekte, kurį finansuoja Ispanijos ekonomikos ministerija, EUROEVIDMOD: „Evidencialumo ir modalumo anglų ir kitose Europos kalbose raiška: tarpkalbinės perspektyvos“ (The expression of Evidentiality and Modality in English and other European Languages: Crosslinguistic perspectives) (Ref.: FFI2011‐23181, Ministerio de Economía y Competitividad, Spain). Šio projekto koordinatorė yra prof.  Juana Isabel Marín-Arrese (Universidad Complutense de Madrid). Projekto tikslas – sukurti EUROEVIDMOD duomenų bazės teorinę ir metodinę koncepciją bei sudaryti detalų visų aprašymui bei vienetų klasifikacijai būtinų požymių rinkinį. Atliekami bandomieji tyrimai ir tikrinamas koncepcijos bei požymių validiškumas įvairių Europos kalbų atžvilgiu. Visas dėmesys sutelktas tik į tipiškiausias evidencialumo raiškos priemones tiriamose kalbose.