dr. Anna Ruskan

Anna Ruskan

VU Filologijos fakultetas
Anglų filologijos katedra
Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius
(+370 5) 2687 228
E-mail: anna.ruskan@flf.vu.lt
Tinklapis

Annos Ruskan mokslinių interesų sritis – nemorfologinio evidencialumo tyrinėjimai lietuvių ir anglų kalbose. Tiriami evidenciniai būdvardžiai, veiksmažodžiai, prieveiksmiai įvairių tipų diskursuose (akademinis, publicistika, grožinė literatūra, šnekamoji kalba). 2013 m. Vilniaus universitete apgynė disertaciją: „Nemorfologinio evidencialumo raiška ir turinys lietuvių kalboje: evidenciniai būdvardžiai ir prieveiksmiai“.  2012 m. – 2013 m. stažavo Baltų kalbų katedroje Adomo Mickevičiaus universitete (Poznanė, Lenkija). Dėsto „Evidencialumo raiška anglų kalboje“ pasirenkamąjį kursą Anglų filologijos bakalaurams.